Όροι Χρήσης

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η Samura.gr® διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες*, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία samura.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η samura.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο - ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Προϊόντα & Τιμές

Τα προϊόντα που πωλούνται στο samura.gr προμηθεύονται από τους επίσημους προμηθευτές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμές είναι έγκυρες, εκτός εάν υπόκεινται σε τυπογραφικό λάθος.

Χρήση των προϊόντων

Το samura.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για τη χρήση των παραδοθέντων προϊόντων. 

Χρώμα και αξιοπιστία του

Τα χρώματα και οι αποχρώσεις που παρουσιάζονται στον ιστότοπο samura.gr ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό χρώμα του προϊόντος. Οι διαφορές στο χρώμα, ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης βλέπει στην οθόνη του προσωπικού του υπολογιστή και του τελικού προϊόντος οφείλονται στην διαφορετική απεικόνιση των φυσικών χρωμάτων στις ψηφιακές οθόνες καθώς επίσης και στις διακυμάνσεις των χρωμάτων από μια οθόνη σε μία άλλη.

Τιμή

Οι τιμές που εμφανίζονται στο samura.gr για καθένα από τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτό είναι καθαρές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής (εφόσον υπάρχουν) αναγράφονται χωριστά. Το samura.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις τιμές του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τα έξοδα αποστολής για τα προϊόντα, υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στη σελίδα των Τρόπων Αποστολής.

Διαστάσεις

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό 

Πληρωμές

Η τιμή των προϊόντων και τα ενδεχόμενα έξοδα αποστολής θα καταβληθούν κατά την ημερομηνία παράδοσης, σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση, ισχύει μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδος), μέσω online πληρωμής ή μέσω κατάθεσης σε σταθερό λογαριασμό τραπέζης. Το samura.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, με την μέθοδο της επιλογής του, την ταυτότητα και την αλήθεια της παραγγελίας. Επιπλέον, το samura.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες ενός πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφορά σε εξέλιξη ή αμφιβολία για την ειλικρίνεια της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι συμβατικά υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες του στο samura.gr.

Παράδοση παραγγελίας

Το samura.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τις παραγγελίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, μόλις η παραγγελία έχει επικυρωθεί από τον πελάτη, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον πελάτη, όπου ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το προϊόν. Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που αδυνατεί να παραδώσει το προϊόν, λόγω σφαλμάτων στα στοιχεία παράδοσης όπως όνομα και διεύθυνση.

Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στον πελάτη με τη μέθοδο που επέλεξε ο ίδιος. Εφόσον υπάρχει, το κόστος μεταφοράς, κατά περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη. Το κόστος μεταφοράς αναγράφεται στην διάρκεια της παραγγελίας. Όταν η παραγγελία παραδίδεται, ο πελάτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση του συσκευασμένου προϊόντος και να εκφράσει τις τυχόν επιφυλάξεις του προϊόντα ή έχουν υποστεί ζημιά. Τυχόν καταγγελίες σχετικά με προϊόντα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά κατά την παράδοση, πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, από την παραλαβή της παραγγελίας.  

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εξαρτάται από τον επιλεγμένο τρόπο αποστολής και τον τελικό προορισμό των προϊόντων. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στην σελίδα των Τρόπων Αποστολής.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή της παραγγελίας. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email, ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει επίσης σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας και αφαίρεσης των προϊόντων από το καλάθι αγοράς. 

Επεξήγηση επί της κυριότητας

Το samura.gr διατηρεί την κυριότητα των παραγγελθέντων προϊόντων μέχρι την πλήρη, πραγματική καταβολή του τιμήματος. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, το προϊόν έχει παραδοθεί στον πελάτη, αλλά δεν έχει καταβληθεί το αντίτιμο, το samura.gr δικαιούται να πάρει το προϊόν πίσω. Παρόλα αυτά, ο πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τα προϊόντα που μόλις έχουν παραδοθεί. 

Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση τους είτε την επιστροφή της αξίας τους επικοινωνώντας με την εταιρεία μας μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 9638000.

Η ευθύνη και το κόστος επιστροφής, βαρύνει τον πελάτη, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι το προϊόν που παραλήφθηκε είναι ελαττωματικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, στην αρχική τους συσκευασία (πλήρη, χωρίς φθορές, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί ετικέτες/εγχειρίδια που εσωκλείονται στην συσκευασία) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο κλπ). Επιστροφές οι οποίες δεν πληρούν τις παραπάνω συνθήκες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στον πελάτη με δικά του έξοδα.

Ευθύνη

Το samura.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους, υλική ή άυλη ή σωματική, η οποία ενδέχεται να προκύψει από την ακατάλληλη λειτουργία ή κακή χρήση των προϊόντων που πωλούνται από αυτό. Η ευθύνη του samura.gr, σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας, και δεν μπορεί να γίνει επίκληση για λάθη ή παραλείψεις που θα μπορούσαν πιθανά να υπάρχουν, παρ’ όλα τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται, όσον αφορά την παρουσίαση των προϊόντων.

Αναγνώριση πελάτη

Είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται ονόματα και διευθύνσεις πελατών για τους σκοπούς της (διαδικτυακής) εξ αποστάσεως πώλησης, δεδομένου ότι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία και τη αποστολή των παραγγελιών. Η παράλειψη παροχής αυτών των πληροφοριών συνεπάγεται την μη επικύρωση των παραγγελιών. Το samura.gr μπορεί να συλλέγει επιπλέον πληροφορίες με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ή την ενημέρωση των πελατών του για προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, μόνο εάν και εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει σε αυτό. Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των στοιχείων αυτών μέσω της ειδικής ενότητας στο samura.gr ή μέσω της διεύθυνσης e-mail: [email protected]. Σε αυτή την διεύθυνση μπορεί να αποστείλει και αίτημα πλήρους διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων.

Λόγοι Ανωτέρας Βίας

Το samura.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων του, στην περίπτωση γεγονότων πέρα από τον έλεγχό του. Ειδικότερα, θεωρούνται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, ολική ή μερική απεργία, πόλεμος, ταραχές ή αποφάσεις της κυβέρνησης.

Διαφορές

Σε περίπτωση διαφορών, εφαρμόζεται το δίκαιο των Ελληνικών συμβάσεων. Όλες οι διαφωνίες σχετικά με το κύρος, την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης πρέπει να ασκηθούν ενώπιον των αρμόδιων φορέων. Το samura.gr διατηρεί πάντως το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη μέσω των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016, τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution - ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει σε καταναλωτές και σε εμπόρους, να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές.

Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι:

Συνήγορος του Καταναλωτή
Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών
 

Ασφάλεια Συναλλαγών

Πρωτόκολλο TLS

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Το www.bbg.gr (εφεξής το «Site») χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης του Χρήστη, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το πρωτόκολλο TLS (Transport Sockets Layer), είναι ο διάδοχος του διαδεδομένου SSL και σήμερα είναι το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την διασφάλιση της σωστής κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ δικτυακών τόπων (web sites) και δικτυακών χρηστών, για την ασφαλή μεταφορά κρυπτογραφημένων στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη TLS/SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός Χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής σε συνεργασία με μια παγκόσμια αποδεκτή αρχή πιστοποιητικού, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με τα πρωτόκολλα TLS/SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Όλα τα άνωθεν περιλαμβάνονται στην διαδικασία διασφάλισης των πληροφοριών που τηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία είναι πιστοποιημένη κατά PCI DSS, ένα πρότυπο που απευθύνεται σε οργανισμούς οι οποίοι διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών, στοιχεία Α.Τ. κλπ

Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο κατά το οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλείται να πιστοποιείται ετησίως, όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες οφείλουν να διαχειρίζονται με γνώμονα την ασφάλεια των συναλλαγών τόσο στις διαδικασίες όσο και στα συστήματα πληροφορικής.

 
Ασφάλεια & Προσωπικά Δεδομένα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

α) Αναγνώριση Πελάτη: Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρεί του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Του δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς αυτή δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/πελατών. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

β) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία GeoTrust, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

γ) Κρυπτογράφηση: Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή (on-line session) με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/πελάτη κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνει πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

δ) Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password): Για την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ο χρήστης χρησιμοποιεί δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμεί και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν οι χρήστες το password σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών.

ε) Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών: Τα στοιχεία των χρηστών (Όνομα, επίθετο, emai, διεύθυνση χρέωσης, διεύθυνση αποστολής κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα samura.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση, να ελέγξει και να μεταβάλει αυτά μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην ιστοσελίδα. Ακόμα, μπορεί να αιτηθεί την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων αποστέλοντας γραπτώς το αίτημά του στην εταιρεία μέσω email.

Εταιρικά στοιχεία τιμολόγησης:

Επωνυμία εταιρίας:

BBQ.GR E.E
Α.Φ.Μ.: 801791143
ΓΕΜΗ: 163387101000
Δ.Ο.Υ.: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διεύθυνση: Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ αρ  85, ΤΚ 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.: 210 96 38000, email: [email protected]

Όροι Συναλλαγών:

Οι τιμές που αναγράφονται συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Σας δίνεται η δυνατότητα να διαλέξετε αν η πληρωμή σας θα γίνει με απόδειξη λιανικής πώλησης ή με τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία:

Επωνυμία εταιρίας
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
Δραστηριότητα
Διεύθυνση